tk14272 banner

 

Ruột Hơi AirShap

Nhận Đặt Hàng Ruột Airshap Theo Yêu Cầu Tất Cả Kích Thước

Thời Gian từ: 10-14 ngày

 

BẢNG KÍCH THƯỚC RUỘT AIRSHAP

 

     

 

Ø Trong * Ø Ngoài * Độ Dày Qui Cách Ø Trong * Ø Ngoài * Độ dày Qui Cách
6*10*2 2 mét/ống 60*70*5 20 mét/cuộn
6*12*3 2 mét/ống 61*71*5 20 mét/cuộn
7*12*2.5 2 mét/ống 64*74*5 20 mét/cuộn
8*13*2.5 2 mét/ống 68*78*5 20 mét/cuộn
9*13*2 20 mét/cuộn 75*85*5 20 mét/cuộn
9*15*3 20 mét/cuộn 76*86*5 10 mét/cuộn
9*16*3.5 20 mét/cuộn 76*88*6 10 mét/cuộn
11*16*2.5 20 mét/cuộn 80*90*5 10 mét/cuộn
11*17*3 20 mét/cuộn 85*95*5 10 mét/cuộn
11*18*3.5 20 mét/cuộn 85*97*6 10 mét/cuộn
13*19*3 20 mét/cuộn 89*99*5 10 mét/cuộn
13*20*3.5 20 mét/cuộn 89*100*5.5 10 mét/cuộn
13*21*4 20 mét/cuộn 90*100*5 10 mét/cuộn
16*22*3 20 mét/cuộn 92*102*5 10 mét/cuộn
16*23*3.5 20 mét/cuộn 93*105*6 10 mét/cuộn
16*25*4.5 20 mét/cuộn 95*105*5 10 mét/cuộn
17*26*4.5 20 mét/cuộn 95*106*5.5 10 mét/cuộn
18*28*5 20 mét/cuộn 95*107*6 10 mét/cuộn
18*30*6 20 mét/cuộn 98*108*5 10 mét/cuộn
19*25*3 20 mét/cuộn 98*110*6 10 mét/cuộn
19*29*5 20 mét/cuộn 100*110*5 10 mét/cuộn
20*30*5 20 mét/cuộn 100*112*6 10 mét/cuộn
20*32*6 20 mét/cuộn 102*112*5 10 mét/cuộn
22*30*4 20 mét/cuộn 102*113*5.5 10 mét/cuộn
22*32*5 20 mét/cuộn 102*114*6 10 mét/cuộn
22*34*6 20 mét/cuộn 108*128*5 10 mét/cuộn
24*34*5 20 mét/cuộn 108*120*6 10 mét/cuộn
25*33*4 20 mét/cuộn 110*120*5 10 mét/cuộn
25*35*5 20 mét/cuộn 115*127*6 10 mét/cuộn
25*37*6 20 mét/cuộn 127*139*6 10 mét/cuộn
28*38*5 20 mét/cuộn 140*152*6 10 mét/cuộn
28*40*6 20 mét/cuộn 152*164*6 10 mét/cuộn
30*38*4 20 mét/cuộn 165*177*6 10 mét/cuộn
30*39*4.5 20 mét/cuộn 176*190*7 10 mét/cuộn
30*40*5 20 mét/cuộn 180*194*7 10 mét/cuộn
32*40*4 20 mét/cuộn 195*207*6 10 mét/cuộn
32*42*5 20 mét/cuộn 202*215*6.5 10 mét/cuộn
34*42*4 20 mét/cuộn 219*231*6 10 mét/cuộn
34*44*5 20 mét/cuộn 256*270*6 10 mét/cuộn
35*45*5 20 mét/cuộn 285*300*7.5 10 mét/cuộn
38*48*5 20 mét/cuộn 560*582*11 10 mét/cuộn
38*49*5.5 20 mét/cuộn

RUỘT DẸP TRẮNG TRONG VÀ ĐEN

DÙNG CHO CÂY AIRSHAP LÁ

40*48*4 20 mét/cuộn
40*49*4.5 20 mét/cuộn 10*0.7*2 (Ngang * Độ Dày * Cao)
40*50*5 20 mét/cuộn 14*1*3 (Ngang * Độ Dày * Cao)
42*50*4 20 mét/cuộn 15*1*3 (Ngang * Độ Dày * Cao)
42*51*4.5 20 mét/cuộn 15*1.5*3.5 (Ngang *Độ Dày * cao)
42*52*5 20 mét/cuộn 16*1.3*3 (Ngang * Độ Dày * Cao)
44*54*5 20 mét/cuộn  
Results 1 - 4 of 4
saddafasc
Liên hệ

Liên hệ

CÔNG TY TNHH TM DV ĐẠI THUẬN THÔNG

Địa chỉ : 437/16 Kinh Dương Vương, P. An Lạc, Q. Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại : 0902.078.882 (Mr. Khung) - 0984.433.884 (Ms. Nhung)           

Email : ctdaithuanthong@gmail.com